OSTRAVSKÉ BUCHÁRKY

jsou oblastní a krajskou přehlídkou dětských divadelních souborů. Tyto přehlídky se konají v rámci celostátní přehlídky DĚTSKÁ SCÉNA ve Svitavách. Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a nejzdařilejší vystoupení dětských recitátorů. Pořadatelem přehlídek Ostravské Buchárky je Divadlo DEVÍTKA za podpory MK ČR, NIPOS ARTAMA Praha a ve spolupráci se SVČ Korunka Ostrava-Mariánské Hory.