Doplnění programu

Program Ostravských bucharů 2012 doplněn o 2 nesoutěžní hudební vystoupení.