OSTRAVSKÉ BUCHARY

OSTRAVSKÉ BUCHARY jsou postupovou přehlídkou amatérského činoherního a hudebního divadla v Moravskoslezském kraji, která je začleněná do celorepublikové postupové přehlídky Divadelní Piknik Volyně. Ta je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum. Pořadatelem přehlídky je Divadlo DEVÍTKA, z pověření Nipos-Artama. Místem konání je Kulturní dům v Ostravě-Michálkovicích.

Jiří Sekáč: Název má symbolizovat hrdou svéráznost Ostravského regionu, jeho mohutnost, monumentálnost (nejen dolní oblast Vítkovice – památka UNESCO), údernost  a rozvoj, jež v regionu počala šachtami, hutěmi a strojírnami… těžkou prací místního obyvatelstva, má vyjadřovat pracovitost lidí regionu, kteří umí nejen poctivě pracovat, ale i kulturně žít, divadelně tvořit, a bavit se…. (jeden ze slangových nářečových výrazů – bavit se, smát se, řechtat se je „buchat se“…) Tak ať se všichni při Ostravských bucharech baví!!!

Marcel Stejskal: Buchary však také mohou evokovat například boxerské rukavice a ring, tedy tvrdý, ale férový boj o vítězství.