7. ročník: 22. - 26. března 2017

 

plakát OB2017   |  o jednotlivých souborech   |  výsledky OB2017 |  

OB2017 v Amatérské scéně 

Rachot po Bucharech 2017

RACHOT PO BUCHARECH

festivalový časopis o dění na přehlídce (konečná verze)

                                                                       

PROGRAM:

Středa 22.3.
18.00 hodin
Slavnostní zahájení přehlídky náměstkem primátora města Ostravy Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D.
Středa 22.3.
18.15 hodin
Divadlo DEVÍTKA Ostrava
Ray Cooney: MAYDAY
Čtvrtek 23.3.
18.00 hodin
DS Pod zámkem Kyjovice
Antonín Procházka: Přes přísný zákaz dotýká se sněhu!
Pátek 24.3.
17.30 hodin
ŠAMU Štítina
Lupinec & Co.: Upokojenkyně
Pátek 24.3.
20.00 hodin
herci ostravských amatérských divadel
MONOLOGY A DIALOG (nesoutěžně)
Sobota 25.3.
11.00 hodin
BOBAN Bohumín
E. Labisch, V. Peška: Slaměný klobouk
Sobota 25.3.
15.00 hodin
Dodivadlo Dobroslavice
Georges Feydeau: Dámský krejčí
Sobota 25.3.
18.30 hodin
1. Jarkovská divadelní společnost Proskovice
William Shakespeare: ZKROCENÍ ŽENY
Sobota 26.3.
21.00 hodin
BucharPartyja
společenské setkání divadelních souborů
Neděle 26.3.
11.00 hodin
Divadlo Nad Struhou Proskovice
Ray Cooney: NERUŠIT, PROSÍM!
Neděle 26.3.
14.30 hodin
Spolek dobrovolně nedobrovolných herců Baška
Lumír Kubátko: BAŠŤANSKÝ PENZION
Neděle 26.3.
18.00 hodin
Vyhlášení výsledků a vítěze přehlídky

 

Po skončení jednotlivých vystoupení následuje veřejnosti přístupné hodnocení představení odbornými lektory.

Odborní lektoři:  
Vladimír Fekar - dramaturg Městského divadla ve Zlíně
Petra Richter Kohutová - dramaturg Karlovarského městského divadla
Janusz Klimsza - režisér Národního divadla moravskoslezského
 

Vstupné: na jednotlivá představení 50 Kč, studenti a senioři 30 Kč,
                 permanentní vstupenka na celou přehlídku 150 Kč

Vstupenky a permanentky lze zakoupit přímo na místě před každým představením.

 
propozice přehlídky | příhláška na přehlídku  | 
příloha č.1 k přihlášce příloha č.2 k přihlášce |
žádost Aura-pont 
 
Kontakt pro dotazy či připomínky:
Petr Rada, tel.: 603434550, email: buchary@centrum.cz

 

INFO:

1)  Elektronicky musí být zaslána kopie licenční smlouvy, či smlouva o provozování díla. V případě autorského představení musí autor se svým souborem uzavřít smlouvu o např. bezplatném uvádění hry.

2) Dle propozic celostátní přehlídky Divadelní piknik Volyně musíme s každou přihláškou nominovaného či doporučeného souboru zaslat technický záznam inscenace. A tomu potřebujeme Váš souhlas (součást přílohy č.2). Vzhledem k tomu, že ve většině licenčních smluv zřejmě nemáte povoleno takový záznam pořídit, nastává následující situace:

  a) kdo má smlouvu se společností Aura-Pont, najde na výše uvedených stránkách vzor formuláře Žádosti o povolení záznamu.      Tento formulář je nutno vyplněný zaslat na adresu anna.pychova@aura-pont.cz (mail je i uveden v žádosti)

  b) kdo má smlouvu s agenturou Dilia - musí individuálně zjistit možnost souhlasu pořízení záznamu

Pokud již teď víte, že se budete chtít Bucharů zúčastnit, doporučujeme si výše uvedenou záležitost začít vyřizovat co nejdříve.

V případě, že nám nebudete moci dát souhlas s pořízením záznamu, šrkněte bod 3 v příloze číslo 2 - čestná prohlášení. Tato skutečnost nebude mít vliv na Vaši účast na Bucharech ani na možnost být nominován či doporučen do celostátního kola. Jen programová rada celostátní přehlídky při výběru her nebude moci shlédnou Vaše představení...

 

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek nás bez váhání kontaktujte.

Partneři a sponzoři:

  Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava.

 
  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava, městského obvodu Michálkovice.
 

         

         

Zdeňka Kulová, Marcel Stejskal, Lenka Janíčková, Lucie Vondálová, Tereza Zychová, Karla Mokrášová