4. ročník: 25.-30.3. 2014

plakát OB-2014  |   o jednotlivých souborech
Rachot po bucharech  - hodnocení incenací a výsledky
 

PROGRAM:

Úterý 25.3.
18.30 hodin
D.N.A. Divadlo Nadšených Amatérů Frýdek-Místek
 František Ringo Čech: DÍVČÍ VÁLKA
Středa 26.3.
19.00 hodin
Divadlo DEVÍTKA Ostrava
Pam Valentine: LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ
Čtvrtek 27.3.
19.00 hodin
AUREKO II Ostrava
Jean-Michel Ribes: DIVADLO BEZ ZVÍŘAT
Pátek 28.3.
19.00 hodin
BOBAN Bohumín
F. Zacharník, L. Veteška: JAK TO UDĚLAT, ABY NEZŮSTALY HEZKÝ HOLKY NA OCET
Sobota 29.3.
14.00 hodin
Ochotnický spolek malenovický Malenovice
Pavel Kuběna: VRAŽDY V HOTELU PINE HILL INN
Sobota 29.3.
17.15 hodin
Divadlo Skřítek Havířov
Luděk Talián: „JAK POTOPIT DOKTORA MRÁČKA“ ANEB „KŘÍŽEK“
Sobota 29.3.
18.45 hodin
ODBORNÝ SEMINÁŘ
Věra Vojtková - HEREC A JEVIŠTNÍ MLUVA
Seminář se bude zabývat problematikou zvládnutí zásad techniky mluvené řeči a jejími hlavními komponenty: dechem, hlasem, artikulací, základy ortoepie a hlasovou hygienou. Účastníkům budou nabídnuta praktická cvičení a příklady.
Sobota 29.3.
19.45 hodin
Bílé divadlo Ostrava
Bohumil Hrabal: HRÁZ VĚČNOSTI
Neděle 30.3.
13.00 hodin
DS "Pod zámkem" Kyjovice
Ray Cooney: JE TO V RODINĚ!!!
Neděle 30.3.
16.30 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
 A VÍTĚZE PŘEHLÍDKY

 

Odborná porota:  Ladislav Vrchovský, PhDr. Hana Cisovská, Bc. Věra Vojtková

Vstupné: na jednotlivá představení 30 Kč, studenti a senioři zdarma,
                permanentní vstupenka na celou přehlídku 100 Kč

Vstupenky a permanentky lze zakoupit přímo na místě před každým představením.

Po skončení jednotlivých vystoupení následuje veřejnosti přístupné hodnocení představení odbornými lektory.

propozice přehlídky | příhláška na přehlídku  | příloha k přihlášce
 propozice Divadelní Piknik Volyně 2014

    

Akce je uskutečněna s finančním přispěním Statutárního města Ostrava a Ministerstva kultury ČR.