Oprava adresy !

V propozicích byla opravena adresa O.S.Šupiny!

Správná adresa je: Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava Vítkovice